AllanHalme.net

Ohjelmistoyrittäjä – Software Developer and Architect – Deux Oy  Varpu Works Oy Books, photography, cello, mandolin, irish bouzouki, piano, guitar. Minusta 🇫🇮 About me 🇦🇺

Facebook Twitter Instagram LinkedIn LibraryThing AllanHalme.net

Ylen vaalikone

Näin vastasin Ylen vaalikoneeseen.

Vastaukseni vaalikoneessa: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/espoo/ehdokkaat/6596

Profiilikysymykset

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?

Asioista päättäminen lähtee arvoista, jonka jälkeen päätetään keinoista, joka edellyttää faktojen ja tutkimustiedon käyttöä. Insinöörinä, konsulttina ja yrittäjänä olen toiminut näin yli 20 vuotta.

Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?

Homekoulut olisi ehdottomasti korjattava seuraavan kauden aikana, tarvittaessa poistamalla ne “investointikaton” alta. Muutoin, yleisesti haluan Espoon kaavoittavan tiiviimpää, kaupunkimasempaa rakennettua ympäristöä raiteiden varsille. Näin voidaan vastaavasti paremmin säilyttää Espoon luontoalueita virkistyskäyttössä. Lisäksi haluan kehittää Espoon tukea ja apua aloittaville yrittäjille sekä pienyrittäjille ja PK-yrityksille. Maahanmuuttajien koututumista ja palveluits myös kehittäisin.

Mitkä ovat vaalilupauksesi? Nimeä kolme lupausta.

1. Lupaan ajaa homekoulujen pikaista korjausta

2. Lupaan edistää “kaupunkimaisemman” Espoon kaavoitusta tulevien raiteiden varrelle; sekä siten vastaavasti suojella nykyisiä viheralueita

3. Lupaan edistää yrittäjyden tukemista sekä maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten espoolaisten kotoutumista ja palveluita

Taloudelliset sidonnaisuudet

Olen yrittäjä ja omistan yrityksestäni Varpu Works Oy:stä 52%

Perheeseeni kuuluu

Vaimo ja kaksi poikaa, 11 ja 14

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on

Musiikki (sello, piano, kitara, klarinetti), maisema- ja luontovalokuvaus, sekä kirjojen lukeminen ja kerääminen. Luontoretkeily perheeni kanssa.

Videokysymykset

Kenen asiaa kotikunnassasi ajat?

Minusta tärkeätä on ajaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien nykyisten ja tulevien espoolaisten asioita. Esimerkiksi lasten asiat eivät nyt ole Espoossa kunnossa, kun homekoulujen korjauksia ei olla tekemässä riittävästi. Lisäksi yrittäjyyttä ja yrittäjien asiaa ajaisin, kaikissa ikäryhmissä nuorista aina keski-ikäisiin ja eläkeläisiin, sekä kaikilla toimialoilla.

Mikä tekee sinusta pätevän päättämään muiden asioista?

Asioista päättäminen lähtee aina arvoista – siitä, mitä pidetään tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Sen jälkeen pitää päättää keinoista ja on ymmärrettävä seuraamuksia – ja se taas edellyttää faktojen ja tutkimustiedon hankkimista ja käyttöä. Insinöörinä, konsulttina ja yrittäjänä olen yli 20 vuotta toiminut juuri näin. Arvojen ja faktojen pohjalta.

Minkä asian mullistaisit kunnassasi?

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan ja siis myös suomalaisten ja espoolaisten vakavimpia kriisejä. Merellistä Espootakin se tulee koettelemaan mm. meren pinnan nousuna. Sen soisin, että Espoo olisi omissa toimissaan kokonaan päästötön jo vuoteen 2030 mennessä.

Vaalikonekysymykset

Oppi

1.1 Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

täysin samaa mieltä

Nuoren ei vielä tuossa iässä tarvitse tietää, mitä haluaa tehdä isona, mutta päätös olla opiskelematta tai tekemättä mitään on ainakin varmasti huono vaihtoehto. Velvoite ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää nuorisotyöttömyyttä.

1.2 Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

jokseenkin samaa mieltä

Päivähoidon pitäisi olla ilmainen sopivan tulorajan alapuolella.

1.3 Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

jokseenkin samaa mieltä

Kasvisruoka on edullista ja terveellistä ja vähäpäästöisempää kuin liharuoka. Kasvisruoka kerran viikossa on erinomainen idea ja sen osuutta voisi tulevaisuudessa lisätäkin. Ehdottomasti on vältettävä sitä, että kasvisruoka olisi lasten mielestä “pahaa”, koska silloin lapset päinvastoin oppivat pikemminkin välttämään kasvisruokaa.

1.4 Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

jokseenkin samaa mieltä

Hyvä ajatus, kunhan “kulttuuri” ymmärretään riittävän laaja-alaisesti ja väljästi, jottei tiloja anneta liian kapeasti tietyn “kulttuurin” tulkinnan mukaan. Annetaan tilat käyttöön hyvin pientä korvausta vastaan, jolla vältetään turhia varauksia ja perusteetonta käyttöä.

1.5 Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

jokseenkin samaa mieltä

Opetusryhmät ovat paikoin liian isoja ja niitä olisi syytä pienentää. Lisää avustajia luokkiin.

Hoito

2.1 Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

jokseenkin samaa mieltä

Vanhuksen on voitava asua kotonaan niin kauan kuin haluaa, niin kauan kuin hän siihen pystyy, tarvittaessa kohtuullisella kotihoidolla tuettuna. Jos kotona asuminen kohtuullisella kotihoidollakaan ei enää onnistu, palvelukotipaikan pitää ehdottomasti löytyä.

2.2 Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

jokseenkin eri mieltä

Sote-uudistus tarkoittaa, että toiminta uudistuu, ja merkittävä tavoite on säästäminen. Välttämättä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisten työntekijöiden paikkoja ei voida automaattisesti turvata.

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

jokseenkin samaa mieltä

Kummatkin ovat tärkeitä eikä yhtä voi asettaa yksinkertaisesti toisen edelle. Sijainti on yksi osa toimivuutta.

2.4 Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

jokseenkin eri mieltä

Yksityistäminen ei ole tehokkuus- ja säästöautomaatti. Julkista palveluntarjontaa voidaan ja pitääkin parantaa tehokkaammaksi ja edullisemmaksi. Yksityistäminen on suotavaa harkiten niillä osa-alueilla, joilla voi todellisuudessa syntyä markkinoita ja kilpailua.

2.5 Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

jokseenkin eri mieltä

Avohoitoa ei pidä liikaa suosia siten, että se tuottaa turvattomuutta.

Raha

3.1 Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

jokseenkin eri mieltä

Kuntaveron on syytä pienentyä suhteessa siihen, mitä palveluita siirtyy maakunnalle. Onko tämä “roimasti” vai ei, sen näkee jos ja kun sote-uudistus valmistuu ja astuu voimaan.

3.2 Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

jokseenkin eri mieltä 

Valitusoikeus on tärkeä, mutta valitukset on käsiteltävä hyvin paljon nykyistä nopeammin.

3.3 Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

jokseenkin samaa mieltä

Autoilua on Espoossa perinteisesti suosittu voimakkaasti. Tämä on muuttumassa, kun päätettiin rakentaa Länsimetro ja Raide-Jokeri. Autoilu on ja tulee olemaan tärkeä osa espoolaisten liikkumista, mutta nyt julkista liikennettä sekä nimenomaan päästöttömiä liikennemalleja on suosittava voimakkaasti.

3.4 Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

jokseenkin samaa mieltä 

Kunnan pitää tukea yrityksiä, mutta halvat tontit on vain yksi tuen muoto. Eiväthän nykyajan palvelu- ja IT-yritykset välttämättä mitään tontteja tarvitse, vaan muunlaista tukea – halpoja vuokratoimitiloja ja muita palveluita.

3.5 Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä

Isossa mittakaavassa ei – ihmiskunnalla on vain yksi planeetta ja sitä ei voi uhrata talouskasvun ja työpaikkojen eteen. Pienemmässä mittakaavassa, täällä Espoossa, voidaan tietenkin asioita tapaukohtaisesti punnita. Espoo kasvaa ja tänne pitää rakentaa lisää asuntoja ja palveluita uusille asukkaille, mikä välttämättä lisää ympäristön kuormitusta.

Arki

4.1 Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin samaa mieltä 

Turvapaikan saaneet ovat paenneet sotaa tai muita hirveyksiä ja meidän kaikkien yhteinen vastuu, ihmisinä, on ottaa heitä vastaan ja auttaa heitä. Espoonkin on tässä tehtävä oma osuutensa yhdessä muiden Suomen kuntien kanssa. On erinomainen asia, että jo nyt Espoossa huolehditaan mm. alaikäisistä turvapaikanhakijoista.

4.2 Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

täysin eri mieltä

Kirjastot on ilman muuta kustannettava kokonaan verovaroista, jotta niiden monipuoliset sivistävät ja muut palvelut ovat kaikille avoimesti ja vapaasti käytettävissä. Maksun perimisen vaikutus kohdistuisi epäoikeudenmukaisesti juuri niihin vähävaraisimpiin ihmisiin, joilla ei ole mahdollisuutta itse hankkia kirjoja tai muita palveluita, joita kirjastoista saa.

4.3 Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

jokseenkin eri mieltä 

Kunnan vuokra-asunto on on luonteeltaan eräänlainen etuus ja on ihan oikeudenmukaista, että se kohdistetaan lähinnä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lisäksi lienee joka tapauksessa niin, että korkeamman tulotason omaavat ihmiset päätyvät usein toisenlaiseen asumismuotoon.

4.4 Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

täysin eri mieltä 

Urheilupaikat ovat tärkeä ja hyödyllinen kunnan palvelu kuntalaisille. Urheilu, liikunta ja ulkoilu edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja niihin on Espoon hyvä sijoittaa rahaa. Lisäksi jotkut urheilupaikat, kuten isot aukeat kentät tai erilaiset hallit voivat toimia myös kulttuuritoiminnan tukena, esimerkiksi konsertti- tai tapahtumapaikkoina.

4.5 Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

jokseenkin samaa mieltä

Tämä on ilman muuta tavoittelemisen arvoinen ja tämän pitää olla yhä enemmän suunnittelun lähtökohtana sekä tavoitteena Espoon kaavoituksessa, kun suunnitellaan rakentamista tulevien raiteiden ja muun joukkoliikenteen äärelle. Älyttömyyksiä pitää tietenkin välttää terveellä järjellä ja tapauskohtaisella harkinnalla.

Espoo

5.1 Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

jokseenkin eri mieltä

Espoon veroprosentti on hieman keinotekoisen alhainen ja se on jo nyt maan alhaismipien joukossa. Länsimetron lisäksi on rakennettava Raide-Jokeri ja ennen kaikkea korjattava lasten homekoulut, jotka kaikki ovat hyviä ja mielekkäitä investointeja hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

5.2 Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

jokseenkin eri mieltä

Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun liikenteen ja toimivuuden kannalta tärkeä investointi. Kaikki suuret hankkeet ja investoinnit sisältävät aina välttämättä riskitekijöitä, eikä niiden kannattavuutta lasketa yksittäisen euron täsmällisyydellä. Raideyhteys rakennetaan sadaksi vuodeksi, kuten metro, ja sen kannattavuus ei kohtuullisesta arvion ylityksestä lakkaa.

5.3 Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

täysin samaa mieltä

Kaikille koululaisille ja opettajille tulee taata puhdas sisäilma ja tähän on Espoolla varaa. Homekoulujen korjauksia on jätetty tekemättä “investointikaton” tähden, mutta sairastuttavan tilan korjaus ei ole “investointi”. Ja vaikka sitä investointina pitääkin, taloudellisestikin on järkevintä nyt ehkäistä tulevia sairastumisia ja tulevia sairaanhoitokuluja.

5.4 Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

jokseenkin eri mieltä

Mahdollisen stadionin tulisi olla itsenäisesti hankkeena ja liiketoimintana kannattava, ilman että se on riippuvainen espoolaisten veronmaksajien tuesta. Toisaalta, koska tällainen hanke voi hyvin tehtynä olla kaupungin edun mukainen, tuoden kulttuuria ja matkailua Espooseen, voi sitä kohtuullisessa määrin tukea.

5.5 Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Tämä on toimivan, viihtyisän ja kaupunkimaisemman Espoon tulevaisuuden kulmakivi ja elinehto. Tiiviimmässä rakentamisessa ihmiset, palvelut, kulttuuri ja liiketoiminta ovat kaikki lähempänä toisiaan. Lisäksi tämä on keskeisen tärkeä Espoon päästöjen vähentämisessä, kun saadaan tämän avulla liikenteestä koituvia päästöjä vähennettyä kohti nollaa.

Arvot

6.1 Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

täysin samaa mieltä

Suomalaiset voivat nyt paremmin kuin koskaan itsenäisyyden tai historiansa aikana. Tietenkin on vielä ja aina varaan pyrittävä parantamaan suomalaisten olosuhteita ja vointia.

6.2 Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

täysin eri mieltä

Johtajuutta tarvitaan ihmisiltä ja poliitikoilta ilman muuta, mutta aina pitää tehdä kompromisseja, koska mikään ihmisryhmä ei saa jyrätä toista. Mitään ongelmia ei todellisuudessa voida korjata “ilman tarvetta kompromisseille”.

6.3 Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

jokseenkin samaa mieltä

Uteliaisuus on hyvästä, kuten myös hyvät käytöstavat. Lapset eivät saa saada liikaa itsenäisyyttä liian nuorena, sillä se luo turvattomuutta.

6.4 Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

jokseenkin eri mieltä 

Tämä viesti on tarpeettoman kova ja kylmä. Onhan toki niin, että ihmisten ja suomalaisten ja espoolaisten resurssit ovat aina rajallisia, eivät rajattomia, joten yhdessä niiden käytöstä on voitava sovussa ja demokratiassa sopia. Valtakilpailua on meillä onneksi vain rajatusti ja hallitusti, demokratian tapojen ja vaalien sääntöjen säätelemänä. Ja vaalien jälkeekin tehdään yhdessä töitä, eikä niin että vaalien “voittajat” jyräävät “häviäjät”.

6.5 Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

jokseenkin samaa mieltä

Ihmisten epätasa-arvoisessa kohtelussa on vielä työtä tehtävänä. Yhteiskuntamme ongelmat eivät kuitenkaan pääosin johdu ihmisten epätasa-arvoisesta kohtelusta, vaan esimerkiksi julkisen talouden tasapaino, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, maahanmuutto, ja muut ongelmat johtuvat muista syistä ja niihin on muut ratkaisut.

6.6 Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

jokseenkin samaa mieltä

Suomessa on onneksi pääosin näin. Kuitenkin edelleen Suomessakin sosiaalinen tausta ja vanhempien hyväosaisuudella on joskus suurikin merkitys – valitettavan usein syrjäytyminen periytyy (työttömyys, köyhyys, päihteet yms). Tämän takia leikkaukset koulutuksessa ja esim. ehdotukset kirjastojen vuosimaksuista ovat ehdottomasti vastustettavia, koska tämä yhtäläinen mahdollisuus nojaa siihen.

KSF Media

7.1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.

jokseenkin samaa mieltä

Joukkoliikenne on sovittu kustannettavaksi puoliksi verovaroin ja puoliksi lipputuloilla. Joukkoliikenteen käyttö ei tiettävästi ole merkittävässä määrin kiinni sen nykyisessä hintatasossa, vaan ennemmin siihen vaikuttaa toimivuus ja sujuvuus. Kuitenkin olisin halukas laskemaan hintaa vähävaraisille.

7.2 Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.

jokseenkin eri mieltä

Pakolaiset ja turvapaikan saaneet on työlistettävä yhtäläisesti kuntalaistenkin kanssa. Kaikki ihmiset, taustasta riippumatta, ansaitsevat arvokaan työn, jolla voi elättää itseään ja perhettään. Pakolaisuus statuksena ei itse itsessään oikeuta sen enempää työllistymiseen kuin status “tavallisena” suomalaisena. Työllistyminen on toki yksi tärkeä osa kaikkien maahanmuuttajien kotoutumista.

Maaseudun tulevaisuus

8.1 Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla.

jokseenkin samaa mieltä

Tulkitsen “haja-asutusalueen” Espoon näkökulmasta tarkoittamaan Espoon tämänhetkisiä harvaan tai ei lainkaan asutettuja seutuja, eli karkeasti ottan Kehä III:n pohjoispuolen. Tältä kannalta olenkin sitä mieltä, että rakentamista poitää rajoitaa. Tulevaisuuden rakentaminen Espoossa pitää keskittää sinne, missä on jo rakentamista ja jättää metsät ja viheralueet rauhaan.

8.2 Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on
saatavilla.

jokseenkin samaa mieltä

Tämä on ilman muuta kannatettava tavoite, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Toinen hyvin tärkeä näkökulma on se, että kaukaa ulkomailta tuotuja raaka-aineita tulee pyrkiä välttämään, niiden kaukaa kuljettamisen aiheuttamien päästöjen tähden. Tämähän myös tarkoittaa kotimaisuuden ja kausiluontoisuuden suomismista raaka-aineissa.

Suomen Kuvalehti

9.1 Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

täysin eri mieltä

Espoossa riittää väestöpohjaa oikein hyvin ja yhä paremminkin, kun Espoo kasvaa ja tänne muuttaa yhä lisää asukkaita.

9.2 Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.

täysin eri mieltä

Valtuutetun tärkein tehtävä on puolustaa yhtäläisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien espoolaisten etuja.

Uusi Suomi

10.1 Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella?

täysin samaa mieltä

Muiden lautakuntien arvo ei laske sillä, että tässä tulee yksi valituksi “tärkeimmäksi” – monen vuoden ja vaalikauden aikana kaikki lautakunnat ovat omalla kohdallaan tärkeitä. Juuri tulevalla kaudella 2017-2021 nostan homekoulut tärkeimmäksi yksittäiseksi korjattavaksi asiaksi, jonka takia nyt valitsin tähän “Kasvatus ja koulutus”.

10.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.

jokseenkin eri mieltä

Vaativimmat terveyspalvelut kannattaa hoitaa monen kunnan yhteistyönä keskitetysti, palveluiden toimivuuden ja kustannusten tähden – tämän voi tehdä kuntien yhteistyönä tai vaikkapa käytännössä maakuntamallilla. Sosiaalipalvelut taas uskoisin hoituvan parhaiten kunnan tasolla, koska kunkin kunnan tilanne ja siihen sopivat ratkaisut voivat vaihdella paljonkin kunnasta toiseen.