AllanHalme.net

Ohjelmistoyrittäjä – Software Developer and Architect – Deux Oy  Varpu Works Oy Books, photography, cello, mandolin, irish bouzouki, piano, guitar. Minusta 🇫🇮 About me 🇦🇺

Facebook Twitter Instagram LinkedIn LibraryThing AllanHalme.net

Länsiväylän vaalikone

Näin vastasin Länsiväylävaalikoneeseen.

Esittely

Olen 41-vuotias paljasjalkainen espoolainen Kivenlahdesta. Perheeseeni kuuluvat vaimoni sekä 14- ja 11-vuotiaat poikamme. Puhun äidinkielinäni suomea ja australialaisen äitini kautta englantia. Harrastan luonto- ja kaupunkivalokuvausta sekä soitan selloa, kitaraa ja pianoa. Perheeni kanssa retkeilen luonnossa mm. Espoonlahden alueella ja Nuuksiossa. Lukeminen ja kirjojen keräily on minulle myös pitkäaikainen ja rakas harrastus. Olen tietojenkäsittelytieteen filosofian maisteri ja tehnyt ohjelmistoalan työtä insinöörinä, konsulttina ja johtajana yli 20 vuotta. Minulla on pitkä kokemus suurien kansainvälisten it-yritysten palveluksessa ja olen ollut yrittäjä vuodesta 2013.

Kysymykset

Koulurauhan turvaamiseksi ryhmäkokoja on pienennettävä nykyisestä, vaikka se vaatii enemmän rahaa kouluille

65

Opetusryhmät ovat paikoin liian isoja ja niitä olisi syytä pienentää. Koulurauha modostuu monesta tekijästä ja sopivat ryhmäkoot ovat siitä yksi tekijä muiden joukossa.

Espoon tulee tarjota työttömien ja kotona olevien lapsille ainoastaan osapäiväistö hoitoa

0

Päivähoitopaikka ei ole vain vanhemmille osoitettu palvelu, vaan on myös tärkeä paikka lapsen viihtyä kavereiden kanssa ja oppia sosiaalisia taitoja. Jako osa-aikaisiin lapsiin ja kokopäiväisiin lapsiin myös eriarvoistaa lapset heidän omissa silmissään ja osa-aikaisuus voi helposti kasautua työttömille ja maahanmuuttajille.

Uuden valtuuston on korotettava veroprosenttia, jotta homekoulut ja -päiväkodit saadaan korjattua

80

Kaikille koululaisille ja opettajille tulee taata puhdas sisäilma ja tähän on Espoolla ja espoolaisilla varaa – joko nostamalla veroprosenttia tai poistamalla ne “investointikaton” alta. Homekoulujen korjauksia on jätetty tekemättä “investointikaton” tähden, mutta sairastuttavan tilan korjaus ei ole investointi, vaan välttämättömyys. Ja vaikka sitä investointina pitääkin, taloudellisestikin on järkevintä nyt ehkäistä tulevia sairastumisia ja tulevia sairaanhoitokuluja.

Espoon tulee rajoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista tavallisiin päiväkotiryhmiin ja luokkiin

0

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ansaitsevat yhtä lailla olla luokassa kaikenlaisten muidenkin lasten kanssa. Heitä voidaan siellä tukea ja muiden lasten kanssa oleminen voi edistää myös heidän tilannettaan, sen sijaan että he ovat kaikki yhdessä eristettyin omaan luokkaansa. On myös hyvä “tavallisten” lasten kannalta, että heidän joukossaan on myös tukea tarvitsevia ja saavia – se opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja kasvattaa heistä empaattisempia. Sijoittaminen tavallisiin luokkiin vaatii tietenkin hieman enemmän resursseja, mutta tähän olisi mielestäni panostettava.

Länsimetro Oy:n nykyinen hallitus on erotettava ja tilalle valittava asiantuntijoita ilman poliittisia kytköksiä

0

Länsimetron hallitus ei ole valvonut projektia riitävän hyvin, kun se ei onnistunut saamaan itselleen tietoon myöhästymisiä hyvissä ajoin. Hallitukselle on kuitenkin väitetty tilanteen olleen kunnossa vielä 2016 keväällä, vaikka näin ei todellisuudessa ollut lähellekään. Lisäksi aikanaan valittu hankintamalli aiheutti sen, että tieto todellisesta tilanteesta ei kulkenut kunnolla. Kaikkein tärkeintä on ottaa erilainen malli käyttöön jatko-osuudelle, ja näin on tehtykin. En ole varma, ovatko muutokset riittäviä.

Joukkoliikenteestä on tehtävä maksutonta, vaikka kunnallisveroprosentti nousisi

20

Joukkoliikenne on sovittu kustannettavaksi puoliksi verovaroin ja puoliksi lipputuloilla. Joukkoliikenteen käyttö ei tiettävästi ole merkittävässä määrin kiinni sen nykyisessä hintatasossa, vaan ennemmin siihen vaikuttaa toimivuus ja sujuvuus. Kuitenkin olisin halukas laskemaan hintaa vähävaraisille.

Pääväylillä autoilevilta tulee periä tienkäyttö- ja muita vastaavia maksuja

0

Autoilijat ovat veronmaksajina jo osuutensa maksaneet ja maksavat koko ajan mm. polttoaineverossa ylläpidosta. Enempää ei pidä maksuja periä. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn toimivuutta ja houkuttelevuutta pitää parantaa, jotta ihmiset luontaisesti siirtyvät niihin omasta tahdostaan. Tässä on keskeisessä asemassa uusi tiiviimpi kaavoitus uusien raiteiden varsille.

Espoon ei tule vaikeuttaa yksityisautoilua pysäköintiä rajoittamalla tai kaavoittamalla uusille asuinalueille nykyistä vähemmän autopaikkoja

20

Espoota on vuosikymmenet kehitetty autoilun näkökulmasta. Nyt ja tulevaisuudessa pitää panostaa asutuksen tiivistämiseen ja päästöjä vähentäviin vaihtoehtoihin – julkinen liikenne (erityisesti metro ja Raide-Jokeri), pyöräily, ja tiiviimmän kaavoituksen mahdollistama kävely. Asuntojen autopaikkatarve voi vaihdella alueesta toiseen – sama yksi sääntö ei sovellu koko Espooseen. Espoossa autoillaan nyt ja tulevaisuudessa, mutta kerrostaloja on jo jäänyt rakentamattakin liian korkean pysäköintinormin takia. Yksyitysautoilua ei pidä varta vasten vaikeuttaa, vaan muita liikkumismuotoja pitää kehittää houkuttelevammiksi.

Espoon tulee tukea pyöräilyä rakentamalla lisää pyöräteitä ja pitämällä nykyistä paremmin huolta pyöräteiden kunnosta

100

Espoota kehitetään nyt tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi, jossa päästöttömien ja julkisten liikkumismuotojen käyttö kasvaa ja yksityisautoilu vähenee – ei sen takia että sitä on varta vasten vaikeutettu, vaan koska muut liikkumismuodot ovat houkuttelevampia. Pyöräily on tärkeä liikkumismuoto ja mitä paremmin sitä kehittää, sitä enemmän sitä tullaan suosimaan.

Länsiväylä on muutettava Helsingin mallin mukaiseksi kaupunkibulevardiksi, jotta asuntotuotantoa sen varsille voidaan lisätä

25

Länsiväylän itäinen pääty voisi olla bulevardia, Helsingin tulevan bulevardin jatkeena, Keilaniemeen asti (siinä määrin kuin bulevardisointi on mielekästä kun tuo pätkä on lähinnä siltaa). Bulevardisointi Keilaniemestä länteen päin on hyvin kiehtova ajatus ja Länsiväylää päivittäin ajavana tuntuu siltä, että ruuhka-ajan matka-aika kenties ei merkittävästi pitenisi vaikka se olisi bulevardi. Haluaisin Länsiväylän bulevardisoinnista hyvän ja laadukkaan selvityksen ja ainakin kahden tai kolmen erilaisen vaihtoehdon esittämisen ja tarkastelun. Mielellään Aalto-yliopiston tekemänä, eikä konsulttien. Vasta tämän jälkeen voisimme Espoossa käydä mielekästä keskustelua siitä, halutaanko jokin niistä vaihtoehdoista vai ei.

Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen

80

Hyvinvointivaltio perustuu verotukseen. Yleensä supistusten vaikutukset iskevät voimakkaimmin pienituloisiin ja jo ahtaalla oleviin kuntalaisiin. Espoon veroprosentti on nyt tarpeettomasti ja keinotekoisesti alhaisimpien joukossa Suomen kunnista, joten tarpeen vaatiessa Espoossa olisi hyvinkin varaa maltilliseen korotukseen. Siihen onkin jo syitä, kun homekoulut olisi korjattava ja Länsimetro ja Raide-Jokeri rakennettava.

Vanhuspalvelujen turvaamiseksi kotipalvelun henkilöstömäärää on lisättävä tuntuvasti

80

Kotipalvelu on tärkeä palvelu, jolla vanhukset voivat elää arvokkaasti ja mielekkäästi omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä pitää tukea lisäämällä kotipalvelun henkilöstömäärää riittävästi.

Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon

20

Maksuja ei ole mielestäni tarpeen kokonaan poistaa, sillä maksuista vapautettuja ovat jo nyt alle 18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, veteraanit, pakolaiset, sekä varus- ja siviilipalvelusmiehet. Muillekin on maksukatto, 49 euroa vuodelta. Ennemmin maksun poistamisen aiheuttaman tulonmenetyksen ohjaisin muutoin sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen. Maksuja ei kuitenkaan pidä korottaa.

Yli 65-vuotiaille tulee tarjota ilmainen joukkoliikenne HSL:n alueella

20

Kelan eläkettä saavat eläkeläiset voivat jo nyt matkustaa alennushintaan, enkä sitä muuttaisi. Ennemmin olisin halukas tarjoamaan vähävaraisille alennushintaa tai maksutonta joukkoliikennettä.

Espoo ei tarvitse omaa teatteritilaa, koska Helsingin tarjonta on lähellä

20

Oma teatteritalo olisi hyvä ja hieno olla, mutta ei kokonaan kaupungin kustantamana. Vastaavasti kuin esimerkiksi mahdollinen uusi urheilustadion toisi urheilua, kulttuuria ja liiketoimintaa Espooseen, teatteritalokin toisi kulttuuria ja viihdettä tänne. Mahdollisen teatteritalon pitäisi olla monipuolisessa käytössä, esimerkiksi myös musiikkikonserteille. Espoo voi olla tukemassa tätä toimintaa kohtuudella, vaikkapa esimerkiksi edullisella tontilla ja lainatakauksilla.

Kuntalaisten on saatava valita kunnanjohtaja tai pormestari suoralla vaalilla

20

Pormestari vahvistaisi kuntademokratiaa, mutta parempi olisi valita se valtuutettujen joukosta. Ei siihen suoria vaaleja tarvita, kun kuntalaiset tekevät jo muutenkin demokraattisen valintansa valtuutettuja äänestäessään. Näin valittu pormestari varmistaisi paremmin kuntalaisten vaaleissa sekä muutoin ilmaiseman tahdon Espoon asioiden hoidossa. Esimerkiksi valtakunnan tasolla olisi kummallista, jos ei olisi kansanedustajien joukosta valittua pääministeriä, vaan virkamies-pääministeri. Espooseen pätee sama logiikka, eli kaupungin “operatiivisen johtajan” pitäisi olla valtuutettujen joukosta valittu.

Eutanasia tulee laillistaa

100

Äärimmäisessä tilanteessa, jossa jollakin on sietämättömät kivut eikä ei ole enää mitään tehtävissä, hänen pitäisi voida valita eutanasia kärsimyksen pitkittämisen sijaan. Eutanasian sallimisen ei pidä heikentää saattohoidon laatua ja edelleen kehittämistä. Olen allekirjoittanut eutanasian sallivan kansalaisaloitteen.

Alkoholin myyntiä pitää vapauttaa entisestään ravintoloissa ja kaupoissa

0

Vaikka nykyinen alkoholimyynnin sääntely tuntuu joskus turhalta holhoamiselta, sääntelyn vähentäminen tiettävästi lisää suoraan myös sen liikakäytöstä aiheutuvia sosiaali- ja terveyskustannuksia. Alkoholin myyntiajat kaupoissa tai Alkon aukiolot on helppo käytännössä huomioida omissa ostoksissaan, ja ravintoloiden myynnissä ei mielestäni ole nyt turhia rajoituksia.

Kielteisen turvapaikkapäätköksen saaneen perusturva, kuten toimeentulotuki, pitäisi katkaista heti

0

Ei. Suomen perustuslaki sanoo, että “Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä” ja että “Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” – ja olen aivan samaa mieltä. Maassa oleskelun laillisuuden tietty status ei oikeuta meitä muita suomalaisia hylkäämään avun tarpeessa olevaa ihmistä.

Maahanmuuttajien sopeutumista on edistettävä esimerkiksi kieltämällä täyshunnut ja burkinien eli täyspeittävien uimapukujen käyttö

0

Maahanmuuttajien sopeutumista on edistettävä, mutta pukeutumiseen puuttuminen ei auta. Päinvastoin, se olisi vain suvaitsemattomuutta ja ylimielisyyttä meiltä suomalaisilta – pukeutukoon kukin, kuten haluaa. On tietenkin myös tärkeätä, että kaikki maahanmuuttajat tuntevat oikeutensa ja että kaikki esimerkiksi huntua pitävät tekevät sen aidosti omasta tahdostaan. Sopeutumista ja kotoutumista pitää edistää siis pikemminkin esimerkiksi kielikursseilla ja koulutuksella, sekä tarvitaessa tarjoamalla viranomais-, sosiaali- ja terveyspalveluja maahanmuuttajan omalla kielellä tai tulkin avulla.