AllanHalme.net

Ohjelmistoyrittäjä – Software Developer and Architect – Deux Oy  Varpu Works Oy Books, photography, cello, mandolin, irish bouzouki, piano, guitar. Minusta 🇫🇮 About me 🇦🇺

Facebook Twitter Instagram LinkedIn LibraryThing AllanHalme.net

Kuntavaalit 2017

Päivitys 9.4.2017: Sain 191 ääntä! Kiitos kaikille minua äänestäneille! Ihan eivät äänet tällä kertaa riittäneet valtuustopaikkaan tai varasijalle, mutta työ jatkuu. Löydät minut täältä sekä Facebookista.


Olen Vihreiden kuntavaaliehdokas Espoossa kuntavaaleissa 9.4.2017 numerolla 199.

Miksi olen ehdolla?
Kuka olen?
Miksi olen Vihreä?
Mitä haluan muuttaa tai saada aikaiseksi?
Miksi pidän itseäni pätevänä valtuutetuksi?
Mitä tarkoittaa “Arvojen ja faktojen pohjalta”?
Lopuksi

Miksi olen ehdolla?

Ilmastonmuutos ja maapallon lämpeneminen ovat aikamme ja ihmiskunnan suurin hätä ja kriisi. Vaikka tällä hetkellä on nälkää, sotaa ja sortoa maailmalla ja Suomessakin on vaikka mitä työtä vielä tehtävänä suomalaisten olojen parantamiseksi ja kehittämiseksi, ovat ilmaston lämpeneminen sen tuomat muutokset lapsiemme ja lapsenlapsiemme elämään ja elinympäristöön näillä näkymin niin valtavia, että en halunnut enää jäädä toimettomaksi asian kanssa. Kannattaa katsoa tämä video (18 min), joka lyhyesti ja hälyyttävästi valaisee ilmastonmuutoksen tilannetta ja seuraamuksia ja ihmiskunnan puutteellista reagointia siihen.

Yksin en voi maailmaa parantaa, mutta jostakin pitää aloittaa.

Espoo on syntymäkotikuntani ja nykyinenkin kotini ja perheeni ja lasteni koti. Espoonkin asiat tietenkin kiinnostavat. Valtuustoehdokkaaksi asettuminen kypsyi kesällä 2016 ja syksyllä puolueeni Vihreä liitto hyväksyi minut ehdokkaaksi vaaleihin 9.4.2017.

Kuka olen?

🇫🇮 Olen 41-vuotias paljasjalkainen espoolainen, alun perin Latokaskesta, nyttemmin Kivenlahdesta. Olen naimisissa ja minulla on kaksi 14- ja 11-vuotiasta poikaa. Isäni on myös espoolainen ja äitini on australialainen. Olen sekä Suomen että Australian kansalainen ja äidinkieleni ovat englanti ja suomi ja puhun englantia poikieni kanssa. Olen ollut ohjelmistoinsinöörinä ja johtajana Accenturella ja Nokialla, jossa viimeksi olin Nokian Vancouverin toimiston johtajana. Olen perustanut useita startup-yrityksiä ja toimin tällä hetkellä omassa yrityksessäni Varpu Worksissä. Lue lisää esittelysivullani.

🇬🇧 I am 41 years old and an original Espoo resident; originally from Latokaski, I now live in Kivenlahti. I’m married with two boys, 14 and 11. My father is also from Espoo and my mother is Australian. I am a citizen of both Finland and Australia and I speak both English and Finnish natively, and speak English with my boys. I have been a software engineer and manager at Accenture and Nokia, where I was most recently head of the Nokia Vancouver office. I have founded several startups and am currently self-employed at my company, Varpu Works. Read more about me here.

Miksi olen Vihreä?

Olen hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja, jossa heikommista pidetään hyvää huolta; jossa hyväosaiset maksavat progressiivisesti suuremman osan yhteisistä menoista; jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön, menestykseen (haluamallaan tavalla) ja hyvään elämään; jossa yhteiskunta pitää yhteistä huolta yhteisistä tarpeistamme sekä resursseistamme; ja jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Tältä osin olen talouspoliittisesti vasemmistolainen.

Olen myös markkinatalouden kannattaja, jossa avoimilla ja vapailla mutta asianmukaisesti hallituilla markkinoilla kilpailevat ihmiset, yhteisöt, yritykset ja valtiotkin keskenään. Kilpailu ja sen avulla paremmuuden tavoittelu (sen eri muodoissa) on olennainen ja keskeinen tekijä ihmiskunnan kehittymisessä ja ihmisten olosuhteiden ja elintason parantumisessa kautta aikojen. Tältä osin olen talouspoliittisesti oikeistolainen.

Olen myös ilmastonmuutoksesta hätääntynyt ja haluan että me, ihmiset, pidämme huolen elinympäristöstämme ja kaikesta, mitä siihen kuuluu. Maapallo ja kaikki sen kantama elämä sekä ihan tämä koti-Suomi ja koti-Espoo. Latokasken takana aukeavat keskuspuiston metsät ja pellot ja Kivenlahden pienet metsäalueet ja Nuuksio ja Hanikka ja Sammalvuori ja Hannusjärvi ja koko keskuspuisto.

Olen myös kaupunkilainen, joka odottaa oven takana aukeavan metsää ja luontoa.

Kaikista näistä lähtökohdista ja syistä olen juuri nimenomaan Vihreän liiton jäsen.

Mitä haluan muuttaa tai saada aikaiseksi?

Minulla on tavoitteita muutamalla eri tasolla.

Ilmastonmuutoksen takia haluan että Espoo hankkiutuu mahdollisimman pian täysin päästöttömäksi lämmön- ja energiantuotannossa sekä omassa energiankulutuksessaan. Olen allekirjoittanut Hiilivapaan Suomen sitoumuksen. Tämän tavoitteen edistämiseksi haluan myös kannustaa ja edistää liikenteen siirtymistä kokonaan sähköiseksi — eli sekä julkisen liikenteen bussit että yksyitysliikenteen autot.

Haluan Espoon nykyisistä aluekeskuksista kaupunkimaisempia. Nykyiset omakotitaloalueet ja muut asuinalueet ovat yleisesti varsin viihtyisiä ja mukavia, mutta rakennetut ympäristöt kuten Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti, Soukka, Kivenlahti, Saunalahti, Kauklahti ja Espoon keskus saisivat olla tiiviimmin rakennettuja, erityisesti Länsimetron ja tulevan Raide-Jokerin myötä ja niiden varsilla. Ja tämähän onkin jo Espoon kaavoituksen strategia. Espoon väkiluku kasvaa monella tuhannella joka vuosi ja tuleville asukkaille pitää taata kohtuuhintaista ja viihtyisää asutusta—halutessaan ilman pakkoa ostaa auto eli hyvin julkisten yhteyksien varrelle.

Tiiviimmän rakentamisen myötä pitäisi olla aikaisempaa helpompaa säilyttää ja kehittää Espoon nykyisiä viheralueita, kuten Hanikka, Sammalvuori, Hannusjärvi sekä tietenkin keskuspuisto.

Erityisenä huolenaiheena juuri nyt on Espoon sisäilmaongelmaiset koulut, joita pitäisi mielestäni korjata ihan ilman muuta ja pian. Korjauksille löytyy varat kun vaan päätetään, että asia on riittävän tärkeä. Yksi vaihtoehto on todeta, että nämä korjaukset eivät kuulu Espoon päätetyn “investointikaton” alle, joka mielestäni ei missään nimessä saisi olla lasten ja koulun henkilökunnan terveyden kannalta olennaisten korjausten esteenä. Toinen vaihtoehto voisi olla lainan ottaminen ja kolmas vaihtoehto kunnallisveroprosentin nosto, joka on nyt koko manner-Suomen kolmanneksi alhaisin.

Haluan myös löytää tapoja entisestäänkin kehittää ja parantaa Espoon tukea yrittäjille.

Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä teemanani on maahanmuuttajien ja turvapaikanhaikoiden tukeminen. Siitä kirjoitan lisää täällä.

Miksi pidän itseäni pätevänä valtuutetuksi?

Yhtäältä kunnallisdemokratiassa kuka tahansa kriteerit täyttävä ja ehdokkaaksi asettuva kunnan asukas on muodollisesti pätevä olemaan valtuutettu, jos ja kun hän ja listansa saavat riittävästi ääniä.

Toisaalta juuri omassa tapauksessani pidän itseäni pätevänä valtuutetuksi työkokemukseni ja elämänkokemukseni kautta.

Olen nyt 41-vuotias, olen ollut naimisissa yli 15 vuotta ja minulla on kaksi poikaa, 11 ja 14, jotka ovat nyt Espoon ala- ja yläkouluissa.

Olen yli 20 vuotta työkseni ja ammatikseni toiminut insinöörinä, konsulttina ja johtajana (ks. LinkedIn-profiili). Tässä työssä olen toiminut osana suurempaa organisaatiota eli yhteistyössä muiden ihmisten ja tiimien kanssa ja aina palvellen jotain muuta tahoa—asiakasta tai muuta tahoa. Päätöksiä tehdään tavoitteisiin nähden ja perustuen aina faktatietoon—joko itse hankittuun tai pääteltyyn, tai perustuen olemassaolevaan tutkimustietoon.

Kunnallinen päätöksenteko vaatii samoja taitoja. Kuntalaisten etu ja toiveet ovat etusijalla, mutta tasapainossa ja yhdessä naapurikuntien ja valtakunnan kanssa. Vihreät ovat Espoon valtuuston toiseksi suurin puolue ja Kokoomus on ykkönen ja merkittävästi suurempi, joten vaikuttaminen Vihreiden tavoitteiden eteen vaatii nimenomaan hyvää taitoa argumentoida ja vaikuttaa omien tavoitteiden eteen.

Mitä tarkoittaa “Arvojen ja faktojen pohjalta”?

Toimintani koko elämässä perustuu arvoihin ja faktoihin. Arvot kertovat, mitkä asiat pidetään tärkeinä ja niiden perusteella syntyy tavoitteita ja päämääriä elämässä ja tietenkin Espoossa ja kunnallispolitiikassa. (Esimerkiksi vaikkapa “lasten ja koulujen henkilökunnan terveys ja oikeus terveelliseen sisäilmaan on tärkeätä ja tärkeämpi kuin muutoin päätetty investointikatto”.) Päätöksenteon pitää olla arvojen mukaista ja valittuja päämääriä edistäviä, mutta päätösten pitää perustua todellisuuteen ja faktatietoon eikä luuloon tai toiveisiin, ja seuraamuksetkin on ymmärrettäva myös faktisesti.

Lopuksi

Kiitos jos luit tämän tekstin aina tänne asti! 😃😎