AllanHalme.net

Ohjelmistoyrittäjä – Software Developer and Architect – Deux Oy  Varpu Works Oy Books, photography, cello, mandolin, irish bouzouki, piano, guitar. Minusta 🇫🇮 About me 🇦🇺

Facebook Twitter Instagram LinkedIn LibraryThing AllanHalme.net

Espoo on kaikenlaisten ja erilaisten suomalaisten koti

Tutustuin Espoon Perussuomalaisten kuntavaaliohjelman kohtaan 8, kun Mari Anthoni mainitsi nähneensä sen Länsiväylän välissä torstaina 23.3.2017. Luin sitä ja tuli vahva tunne siitä, että tähän haluan vastata omilla ajatuksillani.

Espoo on kaikenlaisten ja erilaisten suomalaisten koti

Suomalaisten osuus Espoon väestöstä (suhteessa täällä asuviin muiden maiden kansalaisiin) on viimeisen kuuden vuoden aikana vähentynyt noin puolella prosenttiyksiköllä vuosittain: 93,7 %:sta vuonna 2010 90,3 %:iin vuonna 2016*. Helsingin seudun väestöennusteen mukaan vuonna 2030 noin 21 %:lla espoolaisista olisi äidinkielenään jokin muu kuin kotimaiset kielet suomi, ruotsi tai saame*. Kaupungin väestönkasvusta tällä hetkellä itse asiassa noin 37% (eikä 75%) on vieraskielisen väestön kaupunkiin muuttoa**. Ulkomaalaisten tulomuutto koostuu pääasiassa nuorista työikäisistä sekä lapsiperheistä*.

Espoon pitää kaikissa toimissaan vaalia suomalaisten ja Espoossa asuvien oikeutta ja mahdollisuutta harjoittaa omaa kulttuuriaan ja noudattaa arvojaan ja perinteitään—ihmisoikeuksia ja muiden ihmisten ihmisarvoa kunnioittaen. Maahanmuutto ja vieraskielisten uussuomalaisten väestöosuuden kasvu luo uutta taloudellista toimintaa ja rikastaa Espoon sosiaalista elämää. Espoon arvot ja kulttuuri ovat kaikkien espoolaisten—sekä paljasjalkaisten*** että tänne kaikkialta Suomesta ja ulkomailta muuttaneiden—arvojen ja kulttuurien sekoitus ja summa.

Humanitaarisen maahanmuuton myötä saamme ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja sortoa. Heidän auttaminen on ihmisyytemme asettama moraalinen velvoite, jonka teemme mielellämme. Heistä voi näin tulla uusia, täysiverisiä uussuomalaisia ja he voivat osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan vapauksineen ja velvollisuuksineen. Monikulttuurisuus rikastuttaa yhteiskuntaa ja aiheuttaa arvoihin ja kulttuuriin liittyvää kiinnostusta ja mielihyvää.

Suomalaiset pysyvät vallitsevan väestökehityksen myötä joka alueella enemmistönä omassa maassaan. Suomalaisten arvot, perinne ja kulttuuri ovat monikulttuurinen yhdistelmä hämäläisiä, savolaisia, varsinaissuomalaisia, ahvenanmaalaisia, karjalaisia, kainuulaisia, pohjalaisia, lappilaisia, saamelaisia, tataareja, inkerinsuomalaisia, suomenruotsalaisia, irakilaisia, somaleja, vietnamilaisia, venäläisiä, virolaisia, juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja ateisteja—ja kaikkia niitä muitakin.

Espoon tulee jatkossakin kohdella kaupungin työnhaussa kaikkia työnhakijoita oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Kaikille Espoossa oleville ihmisille on tarjottava ihmisyyden ja ihmisarvon mukainen vähimmäistoimeentulo, kuten me suomalaiset olemmekin jo perustuslakiimme kirjanneet. Maahanmuuttajien integroimiseen ja työllistämiseen tähtäävät toimet tulee jatkaa.

Lähteet [viitattu 24.3.2017]

*
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2015 / 2016
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2014 / 2015
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2013 / 2014
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2011 / 2012
ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011
Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2013-2050
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta/Tilastot_ja_tutkimukset/Tilasto_ja_tutkimusjulkaisut/Vaesto_ja_vaestonmuutokset(2451)
Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennusta 2013–2030 http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_02_11_Tilastoja_5_Vuori.pdf

** Oma laskelma yllä mainituista lähteistä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mknB2LdtVQMwQbsmn0wPCFFqiePxiulKx-G2Bf4Jrpk/edit?usp=sharing

*** Jota itse olen